Türkiye’nin Yabancı Otları ve Özellikleri: Ayçiçeği

Ayrıca, ayçiçeği üretim alanlarında 4 canavar otu (Orobanche spp.) ve 2
küsküt (Cuscuta spp.) türü saptanmıştır. Bu iki cins içinde yar alan parazitik yabancı ot türlerinin …