Kliknite za izdelke Cistanche

S Cistanche, Orobanche in Phelipanche spp. Ve vrst iz znebiti na poljih (primer Phelipanche ramosa), redke se (Orobanche caryophyllacea OC, Phelipanche Arenaria