Batı Akdeniz Bölgesi Örtü Altı Domates Alanlarında Sorun Olan Canavar Otu (Phelipanche spp.) Türlerinden İzole Edilen Funguslar

Canavar otları (Phelipanche spp ve Orobanche spp.), Akdeniz ikliminin hâkim
olduğu ülkelerde, birçok kültür bitkisinde sorun olan tam parazit yabancı otlardır. Dünyada …