azı gübrelerin ve bitki gelişim düzenleyicilerin patateste sorun olan canavar otuna (Orobanche spp.) karşı etkilerinin araştırılması

On the control of broomrape (Orobanche spp.) were As a result of the study, the lowest broomrape branch , while the highest number of broomrape branches per plot was (