atı Akdeniz Bölgesi Örtü Altı Domates Alanlarında Sorun Olan Canavar Otu (Phelipanche spp.) Türlerinden İzole Edilen Funguslar

Canavar otlar (Phelipanche spp. ve Orobanche spp.), Akdeniz ikliminin hkim olduu lkelerde, birok kltr bitkisinde sorun olan tam parazit yabanc otlardr. Dnyada