Astragalus vesicarius és más új elemek a Vértes flórájához

Ovábbi természetvédelmi szempontból figyelemre érdemes taxonok (Orobanche
teucrii, Phelipanche purpurea, Rosa hungarica) mellett, néhány alultérképezett, …