Google Scholar

Added: “Ocena występowania jemioły pospolitej (Viscum album L.) na sośnie zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Nadleśnictwie Kozienice