Google Scholar

Already present: “[PDF][PDF] Nowe stanowiska jemioły pospolitej jodłowej Viscum album L. subsp. abietis (WIESB.) JANCH. na Pogórzu Śląskim iw północnej części Beskidu Śląskiego”
No forced refresh; continue with next item.