Google Scholar

Added: “[PDF][PDF] Nowe stanowiska jemioły pospolitej jodłowej Viscum album L. subsp. abietis (WIESB.) JANCH. na Pogórzu Śląskim iw północnej części Beskidu Śląskiego